Karlsborgs Fästningsäventyr

Dataspelet till "Karlsborgs fästningsäventyr - Jakten på den försvunna guldreserven" är ett projekt med huvudparterna Högskolan i Skövde och Karlsborgs Turism AB. Målet är att utveckla ett dataspel som ska användas i äventyrsrundturen ”Jakten på den försvunna guldreserven” på plats i fästningen. Högskolan i Skövde utvecklar spelet på uppdrag av Karlsborgs Turism AB som också är finansiär.

Under hösten 2010 - sommaren 2011 utvecklades första versionen av dataspelet. Spelet är en viktig och väl integrerad del av guideturen och bygger på historiskt korrekt grund, men tar sig - likt storyn för äventyrsrundturen i helhet - friheter med historien för att skapa en intressant och spännande upplevelse som ska kittla intresset för att lära sig mer. Spelet använder sig av egenutvecklade kontrollenheter som skapats med upplevelsen i centrum som ger spännande interaktionsmöjligheter på samma gång som spelaren får en upplevelse som känns i hela kroppen. En annorlunda skärmlösning har valts, den sfärsika Jdome med en diameter på 1,5 meter, för att ge en upplevelse som inte finns någon annanstans.
 

"Jakten på den försvunna guldreserven" hade sin premiär i juli 2011 och kommer att vidareutvecklas till säsongen 2012. Projektet är starkt knutet till dataspelsutvecklingsprogrammen på Högskolan i Skövde vilket ger studenterna möjligheter att arbeta mot ett skarpt projekt i stor skala. Projektet knyter även an till flertalet av InGaMe Labs tidigare projekt, främst genom erfarenheterna dragna gällande alternativa kontroll- och visualiseringstekniker.
 

I och med att dataspelsprojektet är kopplat till ett större sammanhang med äventyrsturen och fästningen som helhet finns det möjligheter för relaterade projekt. Webb- och mobilapplikationer med inriktning Karlsborgs fästning är exempel på projekt som utfördes under projektets första etapp. Möjligheter med augmented reality, alternate reality games och location based gaming utforskades av studenter både på kandidat- och magisternivå.
 

För mer information om datspelet och Karlsborgs fästningsäventyr, kontakta projektledaren Marcus Toftedahl.

I datarummet

Kontakt