Hälsocoach, 120 hp

Grundläggande behörighet.

Högskoleexamen

Utvecklingen av befolkningens hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och välbefinnandet hos människor. Folkhälsan påverkas av allt från individens livsstil och levnadsval till faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen" är ett övergripande nationellt mål för folkhälsoarbetet i Sverige" * .

Programmet är vilande och kommer inte att ges hösten 2017.

Vad är folkhälsovetenskap?

Folkhälsovetenskap är ett flervetenskapligt ämne som studerar hälsotillståndet samt dess förändring och fördelning mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsovetenskapen fokuserar bl a på att förstå samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och hälsovårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa både lokalt och globalt med särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa. Slutmålet är att människor skall kunna bibehålla eller uppnå god hälsa.

Under utbildningen Hälsocoach 120 hp läses 30 hp inom ämnet Socialpsykologi.

Vad är socialpsykologi?

Socoalpsykologi är ett samhällsvetenskapligt ämne, som ingår i discipliner som psykologi och sociologi. Den har således ett omfattande studieobjekt. Den studerar sambanden inom och mellan olika nivåer av människors liv – individ, grupp, organisation och samhälle. Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse som både skapar och påverkas av normer, institutioner, social struktur och kultur. Från ett sådant perspektiv blir individ och samhälle två sidor av samma mynt och befinner sig i ständig förändring

Hälsocoach är en distansutbildning

Utbildningen är nätbaserad vilket innebär att största delen befinner du dig på valfri ort, uppkopplad till en så kallad lärplattform via din dator. Några gånger per termin är det fysisk närvaro på Högskolan i Skövde.

Med en dator ansluten till Internet kommer du åt det du behöver som distansstudent på Högskolan i Skövde. Genom datorns webbläsare får du tillgång till material och kan kommunicera med dina lärare och övriga studenter på utbildningen. När du läser en kurs på Högskolan i Skövde kommer du generellt i kontakt med tre olika verktyg, samtliga kommer du åt genom att surfa till dem i en vanlig webbläsare.

Inspelade föreläsningar

I flera kurser finns det material som föreläsaren har spelat in i förväg. Länkarna till dessa ligger vanligtvis i Scio. Du klickar på länken och filmen börjar spelas upp i datorns webbläsare.

Adobe Connect – Högskolans E-mötesrum

Ett av de verktyg som Högskolan i Skövde använder för e-möten är Adobe Connect, vilket erbjuder möjligheten att kommunicera med ljud och/eller video samt med chat. Det är även möjligt att dela dokument och gemensamma arbetsytor med varandra vilket gör verktyget lämpligt för användningsområden så som e-möten, handledningar, grupparbeten och seminarier.

Jobb efter examen som Hälsocoach

Studier inom folkhälsovetenskap och socialpsykologi ger dig en bred utbildning med många möjliga befattningar och arbeten på individ-, grupp-och samhällsnivå. Du kan till exempel arbeta inom kommun, landsting, frivilligorganisationer och privata företag.

Högskolan i Skövde erbjuder också ett treårigt program inom folkhälsovetenskap: Folkhälsovetenskapligt program

 * Källa: Folkhälsomyndigheten: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/

Grundläggande behörighet.

Högskoleexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

PERNILLA BJERKELI

Programansvarig


0500-448405
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114 

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 16 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.