Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, 60 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

<ul class='stripped'><li>Magisterexamen</li><li>Specialistsjuksköterskeexamen</li></ul>
ht 17Gamla utbildningsplaner

Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till skolsköterska. Efter godkänd utbildning har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska och en magisterexamen i omvårdnad. Programmet är ett bra val för dig som vill fokusera på att jobba med barn och ungdomars hälsa.

Programmet innebär halvtidsstudier på avancerad nivå under fyra terminer. Det är en modifierad distansutbildning med några kurstillfällen på campus. Efter examen har du vaccinationsbehörighet för det nationella vaccinationsprogrammet.

För att vara behörig till programmet ska du vara sjuksköterska och ha en kandidatexamen i omvårdnad. Tre av programmets kurser kan även läsas som fristående kurs. En av dem är en grundkurs och har inte behörighetskrav på tidigare kandidatexamen.

Det här läser du

Programmets huvudämnen är omvårdnad, dessutom ingår folkhälsovetenskap och biomedicin. I utbildningen ingår såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. I de teoretiska studierna läser du om skolbarns hälsa och livsvillkor, hälsofrämjande arbete samt sjukdomar och funktionshinder hos skolbarn. I de verksamhetsförlagda studierna ska du tillämpa och fördjupa dina teoretiska kunskaper.

Varje kurs innehåller studietillfällen (1-3 dagar) som är förlagda till Högskolan i Skövde. Dessa tillfällen ligger oftast i början och slutet av en kurs. Övrig tid kan du läsa på distans via nätet med stöd av lärplattformen Scio. 7,5 hp är dock verksamhetsförlagd. Din praktikplats planeras i möjligaste mån till ditt närområde.

Kommunikation, jämlikhet, jämställdhet, etnicitet och etik är centrala begrepp i utbildningen. Utbildningen grundar sig på värderingar från FN:s konvention om barns rättigheter.

Läsa vidare

När du gått klart programmet har du en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad. Din magisterexamen ger dig därefter möjlighet att läsa vidare till en masterexamen (120 hp). Du har också möjlighet att söka vidare som doktorand och genomgå forskarutbildning.

Jobb efter examen

När du har din specialistsjuksköterskeexamen kan du arbeta både inom den kommunala och privata skolan. Som skolsköterska arbetar du med barns hälsa och ohälsa i åldrarna 6-19 år i grund- och gymnasieskolan. Du kommer att arbeta i nära samarbete med föräldrar, lärare och annan skolpersonal samt företrädare för andra professioner i samhället som arbetar med barn.

Behovet av utveckling och forskning inom skolhälsovården är stort för att kunna förbättra skolbarns hälsa.

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

  • Magisterexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
ht 17Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

MARGARETHA LARSSON

Programansvarig


0500-448479
Margaretha Larsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114 

Ansökan till programmet

Efter att du har gjort din anmälan skall, för att din anmälan ska vara komplett, nedanstående handlingar skickas till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 ÖSTERSUND 

  1. Kopia på din sjuksköterskeexamen samt kandidatexamen i omvårdnad
  2. Kopia på din sjuksköterskelegitimation

Det går även bra att skanna och ladda upp dokument på Mina sidor. Mer information om hur du gör kan du läsa på www.antagning.se