Framtid & jobb

När det gäller programmet Medvetandestudier – neuropsykologi och filosofi, är det viktigt att betona att det inte är fråga om någon specifik yrkesutbildning. Precis som många akademiska utbildningar leder den fram till goda teoretiska ämneskunskaper samt allmänna akademiska färdigheter.

Vad studenter gör efter utbildningen varierar därför. Som exempel på vad studenter arbetar med kan följande nämnas: produktspecialist på läkemedelsföretag, utredare/samordnare på Försäkringskassan, konsult inom organisation och utveckling, coach och projektledare inom personlig utveckling, arbete inom kriminalvården, arbete inom omvårdnadssektorn, vägledare med mera.