Vad läser du?

I programmet ingår huvudämnet kognitiv neurovetenskap och ämnet filosofi. Även om de flesta kurser ingår i ämnet kognitiv neurovetenskap, så har utbildningsprogrammet generellt en mycket stark filosofisk prägel.

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap.

Största delen av kurslitteraturen är på engelska. Delar av undervisningen bedrivs på engelska men i de allra flesta fall kan du kommunicera och även genomföra examinationsuppgifter på svenska.

Ämnena kognitiv neurovetenskap och filosofi

Programöversikt

Här finner du en detaljerad kursöversikt (pdf-fil) av programmets kurser över de samtliga sex terminerna inklusive behörighetskrav. Nedan ges också en överblick över de kurser som läses under programmets gång.

År 1 - hösttermin

Introduktion till medvetandestudier och kognitiv neurovetenskap G1N, 7.5hp
Medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp
Vetenskapsteori G1N, 7.5hp
Grundläggande neurovetenskap G1N, 7.5hp

År 1 - vårtermin

Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N, 7.5hp
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1N, 7.5hp
Teorier om medvetandet G1F, 7.5hp
Förändrade medvetandetillstånd G1F, 7.5hp

År 2 - hösttermin

Evolutionspsykologi G1F, 7.5hp
Människans natur G1F, 7.5hp
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7.5hp
Moralfilosofi G1N, 7.5hp

År 2 - vårtermin

Seminarium i neurala teorier om medvetandet G1F, 7.5hp
Neuroetik G1F, 15hp
Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7.5hp

År 3 - hösttermin

Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, 7.5hp
Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F, 7.5hp
Hjärnan och lärande G2F, 7.5hp
Projektarbete i kognitiv neurovetenskap G2F, 7.5hp

År 3 - vårtermin

Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 22.5hp
Valfri kurs 7.5hp