Ansökan om reell kompetens/undantag

Vill du ansöka om reell kompetens/undantag för en utbildning vid Högskolan i Skövde ska du göra på följande sätt.

Gör så här

 • Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.
 • Ansökan om reell kompetens/undantag skall skickas till antagning.se.
 • Din ansökan måste innehålla följande:
  • Vilken/vilka utbildning/utbildningar ansökan avser.
  • Vilken/vilka förkunskapskrav ansökan avser.
  • Motivering och argumentation över varför du anses inneha reell kompetens eller varför du bör beviljas undantag från förkunskapskraven.
  • Dokumentation som styrker din argumentation exempelvis arbetsgivarintyg, eller intyg från utbildning tillsammans med kursplan.

Ansökan om reell kompetens/undantag ska vara inskickad senast sista anmälningsdag, 15 april för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen.

Sent inkomna ansökningar behandlas i mån av tid.

Du kan hitta datum för sista anmälningsdag här.

Tänk på

Vid handläggning av reell kompetens/undantag kommer vi att göra en samlad bedömning av dina meriter som finns på www.antagning.se.

Du som sökande ansvarar för att din ansökan om reell kompetens/undantag är komplett när den skickas in.

 

Kontakt

Vid frågor rörande antagning - till program eller kurs, validering, registrering, studieuppehåll, dispens eller anstånd.

Vill du underlätta för oss?

När du kontaktar oss angående dina studier, skulle det underlätta mycket om du skriver ditt personnummer och vad du läser i mailet, så att vi slipper fråga en extra gång efter det.

Telefon: 0500-44 82 00
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

E-post: antagning@his.se

E-post för utbytesstudenter: exchangestudent@his.se

E-post för internationella studenter: admission@his.se

Fax: 0500-44 80 99

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde