Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

Om du har gjort högskoleprovet placeras du automatiskt i ytterligare en urvalsgrupp när du söker en utbildning som du är behörig till. Den som även har ett slutbetyg från gymnasiet eller ett studieomdöme från en folkhögskola konkurrerar alltså i två urvalsgrupper. 

Högskoleprovet två gånger per år

Högskoleprovet äger rum två gånger per år, i mars/april och oktober, alltid på en lördag.

Anmälan

Här anmäler du dig till provet. Anmälningsavgiften är 450 kronor och för att din anmälan ska var giltig måste betalningen vara genomförd före kl. 24.00 sista anmälningsdag.

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Efter sista anmälningsdag finns det inte möjlighet att göra en sen anmälan.

Har du problem med att anmäla dig, kontakta Rosa Christiansen eller Gunilla Johansson via e-post hogskoleprov@his.se eller tfn 0500-44 80 00.

Restultatet gäller i fem år

Du kan använda ditt resultat för att söka till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Anpassat prov

För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. För detta krävs att du har ett giltigt intyg. Intyget ska du skicka in till Högskolan i Skövde samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Du som skrev högskoleprovet våren 2015 eller senare med godkänt intyg behöver inte intyget skickas igen.

Läs mer om provet för dyslektiker.

Läs mer om provet för synskadade.

Provorter

De orter där Högskolan i Skövde anordnar högskoleprovet är Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara och Skövde.

Anpassat prov, för den som har dyslexi eller svagt eller gravt synskadad genomförs endast vid Högskolan i Skövde.

Mer information

Här kan du läsa mer om högskoleprovet.

Banner för Högskoleprovet vt 16

Anmälan till högskoleprovet våren 2016 är stängd!

Sista anmälningsdag är också sista betalningsdag!

Observera att byte av provort inte kan göras efter sista anmälningsdag. Högskolan i Skövde tar inte emot sena anmälningar.

 

Datum

2016

 • provdatum 9 april
  sista anmälningsdag 15 februari
 • provdatum 29 oktober
  sista anmälningsdag 15 september

2017

 • provdatum 1 april
  sista anmälningsdag 15 februari
 • provdatum 21 oktober
  sista anmälningsdag 15 september

 

Kontakt

Har du frågor rörande högskoleprovet?

Kontakta:
Rosa Christiansen eller
Gunilla Johansson
E-post: hogskoleprov@his.se
Telefon: 0500-44 80 00