Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

Om du har gjort högskoleprovet placeras du automatiskt i ytterligare en urvalsgrupp när du söker en utbildning som du är behörig till. Den som även har ett slutbetyg från gymnasiet eller ett studieomdöme från en folkhögskola konkurrerar alltså i två urvalsgrupper. 

Högskoleprovet två gånger per år

Högskoleprovet äger rum två gånger per år, i mars/april och oktober, alltid på en lördag.

Anmälan

Här anmäler du dig till provet. Anmälningsavgiften är 450 kronor och för att din anmälan ska var giltig måste betalningen vara genomförd före kl. 24.00 sista anmälningsdag.

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Efter sista anmälningsdag finns det inte möjlighet att göra en sen anmälan.

Har du problem med att anmäla dig, kontakta Rosa Valdez Baez eller Gunilla Johansson via e-post hogskoleprov@his.se eller tfn 0500-44 80 00.

Resultatet gäller i fem år

Du kan använda ditt resultat för att söka till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Anpassat prov

För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. För detta krävs att du har ett giltigt intyg. Intyget ska du skicka in till Högskolan i Skövde samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Du som skrev högskoleprovet våren 2015 eller senare med godkänt intyg behöver inte intyget skickas igen.

Läs mer om provet för dyslektiker.

Läs mer om provet för synskadade.

Provorter

De orter där Högskolan i Skövde anordnar högskoleprovet är Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara och Skövde.

Anpassat prov, för den som har dyslexi eller svagt eller gravt synskadad genomförs endast vid Högskolan i Skövde.

Mer information

Här kan du läsa mer om högskoleprovet.

Anmälan till högskoleprovet hösten 2016 är stängd!

 

Högskolan i Skövde tar tyvärr inte emot sena anmälningar.

Byte av provort är inte heller möjligt när sista anmälningsdag har passerat!

 

Datum

2016

  • provdatum 29 oktober
    sista anmälningsdag 15 september

2017

  • provdatum 1 april
    sista anmälningsdag 15 februari
  • provdatum 21 oktober
    sista anmälningsdag 15 september

 

Kontakt

Har du frågor rörande högskoleprovet?

Kontakta:
Rosa Valdez Baez eller
Gunilla Johansson

E-post: hogskoleprov@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde