Sen anmälan

Om du inte hunnit eller kommit ihåg att anmäla dig i tid kan du efter urval 1 göra en sen anmälan till de program och kurser som har en välj-knapp kvar på antagning.se.

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Vi öppnar för sen anmälan till de program och kurser där det finns lediga platser eller där det finns en möjlig chans att bli antagen. Att du fått ett reservnummer betyder inte att du antagits till utbildningen. Det är alltså bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är att du har de förkunskaper som krävs - att du är behörig till den utbildning det gäller.

Vi öppnar som regel för sen anmälan efter urval 1, se datum nedan. De program och kurser som kommer att ha öppet för sen anmälan finns i listan nedan. Det kan finns några program och kurser som har öppet för sen anmälan redan nu.

  • För höstens program och kurser öppnar sen anmälan runt den 15 juli. Några program öppnas för sen anmälan först efter urval 2 i början av augusti.
  • För vårens program och kurser öppnar sen anmälan runt den 15 december.
  • För sommarens kurser öppnar sen anmälan runt den 15 maj.

Våra utbildningar

Mer information om sen anmälan på antagning.se