Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

<ul class='stripped'><li>Barnmorskeexamen</li><li>Magisterexamen</li></ul>
ht 15Gamla utbildningsplaner

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till barnmorska. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder både till en yrkesexamen, barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Som barnmorska har du hela världen som arbetsfält och får jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla åldrar, inte minst ungdomar. Ditt jobb är självständigt och stimulerande.

Barnmorskeprogrammet innebär heltidsstudier på avancerad nivå under tre terminer. Programmet omfattar såväl teoretisk som praktisk undervisning. Kurserna fokuserar, förutom mot kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa, mot fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer i samband med graviditet, födande, nyföddhetsperiod och föräldraskap. Det hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete som en barnmorska utför genomsyrar hela utbildningen.

Det här läser du

Under den första terminen introduceras du till barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund.

Den andra terminen fördjupar du din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser. Du lär dig att relatera dem till teori, börjar integrera teoretisk och klinisk utbildning samt löser problem relaterade till kursmålen.

Inne på din sista termin fördjupar du din problemlösningsförmåga ytterligare. Du utvecklar din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska. Under sista terminen färdigställer du också ditt examensarbete.

Läsa vidare

Efter utbildningen har du en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Du kan sedan läsa vidare på en masterutbildning (120 hp).

Jobb efter examen

Efter din examen kan du arbeta inom områden som vård under graviditet, förlossning och barnsängstid, professionell rådgivning om amning, familjeplanering och hälsoupplysning samt vård vid gynekologiska hälsoproblem. Kanske vill du jobba utomlands? Barnmorskor är mycket efterfrågade vid internationellt arbete. Som barnmorska kan du också arbeta som egen företagare.

Legitimerade barnmorskor har goda chanser att få jobb i regionen de närmaste åren. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna att få arbete goda. Arbetslösheten är mycket låg inom yrkesgruppen.

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

  • Barnmorskeexamen
  • Magisterexamen
ht 15Gamla utbildningsplaner

ELISABETH JANGSTEN

Programansvarig


0500-448451
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga
studievägledare Bild på studie- och karriärvägledare Gunnel Mattsson

Gunnel Mattsson

gunnel.mattsson@his.se
0500-448284

Bäst i Sverige Kontakter med näringslivet

Ansökan till programmet

Efter att du har gjort din anmälan ska följande handlingar skickas till Antagningen, 833 82 STRÖMSUND , för att din anmälan ska vara komplett:

  1. Kopia på din sjuksköterskeexamen samt kandidatexamen i omvårdnad
  2. Tjänstgöringsintyg som styrker minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
  3. Kopia på din sjuksköterskelegitimation