Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.

<ul class='stripped'><li>Barnmorskeexamen</li><li>Magisterexamen</li></ul>
ht 17Gamla utbildningsplaner

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till barnmorska. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder både till en yrkesexamen, barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Som barnmorska har du hela världen som arbetsfält och får jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla åldrar, inte minst ungdomar. Ditt jobb är självständigt och stimulerande.

Barnmorskeprogrammet innebär heltidsstudier på avancerad nivå under tre terminer. Programmet omfattar såväl teoretisk som praktisk undervisning. Kurserna fokuserar, förutom mot kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa, mot fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer i samband med graviditet, födande, nyföddhetsperiod och föräldraskap. Det hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete som en barnmorska utför genomsyrar hela utbildningen.

Det tidigare kravet på ett års yrkeserfarenhet är borttaget och du kan söka till Barnmorskeprogrammet direkt efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Urval vid antagning baseras på akademiska poäng.

Ansökningsperiod 2018

OBS! Nya datum för anmälan: 15 mars-15april

Det här läser du

Under den första terminen introduceras du till barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund.

Den andra terminen fördjupar du din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser. Du lär dig att relatera dem till teori, börjar integrera teoretisk och klinisk utbildning samt löser problem relaterade till kursmålen.

Inne på din sista termin fördjupar du din problemlösningsförmåga ytterligare. Du utvecklar din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska. Under sista terminen färdigställer du också ditt examensarbete.

Jobb efter examen

Efter din examen kan du arbeta inom områden som vård under graviditet, förlossning och barnsängstid, professionell rådgivning om amning, familjeplanering och hälsoupplysning samt vård vid gynekologiska hälsoproblem. Kanske vill du jobba utomlands? Barnmorskor är mycket efterfrågade vid internationellt arbete. Som barnmorska kan du också arbeta som egen företagare.

Legitimerade barnmorskor har goda chanser att få jobb i regionen de närmaste åren. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna att få arbete goda. Arbetslösheten är mycket låg inom yrkesgruppen.

Läsa vidare

Efter utbildningen har du en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Du kan sedan läsa vidare på en masterutbildning (120 hp).

Nyheter i anknytning till Barnmorskeprogrammet

2016-03-23 Skövdeprofessor sakkunnig i vetenskapligt råd för barnmorskor

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.

  • Barnmorskeexamen
  • Magisterexamen
ht 17Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

STINA THORSTENSSON

Programansvarig


0500-448455
Stina Thorstensson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114 

Ansökan till programmet

Efter att du har gjort din anmälan skall, för att din anmälan ska vara komplett, nedanstående handlingar skickas till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 ÖSTERSUND 

  1. Kopia på din sjuksköterskeexamen samt kandidatexamen i omvårdnad
  2. Kopia på din sjuksköterskelegitimation

Det går även bra att skanna och ladda upp dokument på Mina sidor. Mer information om hur du gör kan du läsa på www.antagning.se