Aktuellt på Högskolebiblioteket

  • WorldCat Local – Sök efter böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar. Tillgängligt bestånd vid Högskolan i Skövde listas först
  • Bibliotekets katalog – Sök direkt i bibliotekets eget bestånd av böcker
  • Tidskrifter – Sök efter bibliotekets 15 000 tidskrifter på titel eller med ISSN
  • DiVA – Sök efter forskningspublikationer och examensarbeten vid Högskolan i Skövde
  • Databaser – Presentation av bibliotekets databaser inklusive indelning i ämnesområde

  

Mirella Forsberg Ahlcrona
ställer ut dockor i bibliotekets entré våren 2014

Akvarell

Dockor för kommunikation och inspiration

Dockteaterpedagog Mirella Forsberg Ahlcrona arbetar med dockan som redskap i undervisning. Läs mer om hennes arbete.

 

Kontakt

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde

Besöksadress: Högskolevägen 4

Telefon: 0500-448060
Telefax: 0500-448059

E-post: biblioteket@his.se