Forskningsnyheter

Här hittar du Högskolan i Skövde nyheter kring vår forskning.

Forskningsnyheter

Överlevnadsmodell förbättrar stridspilotens vardag

2014-03-27

Hur vet man vilken flygrutt som är säkrast när man som stridspilot är ute på ett uppdrag? Industridoktoranden Tina Erlandsson vid Högskolan i Skövde kan svara på den frågan – i dagarna presenterar hon sin forskning; en modell som hjälper stridspiloter räkna ut vilken rutt som är säkrast att ta i ett kritiskt läge.


Falsk säkerhet med reflexväst

2014-03-10

En forskargrupp vid Högskolan i Skövde har det senaste året gjort nya upptäckter när det gäller cyklisters synlighet i trafiken. Forskningens resultat gäller inte bara användandet av reflexer, utan hur viktigt det är att reflexerna är placerade på rätt ställe på kroppen för att cyklistens omedvetna rörelseinformation ska uppmärksammas av bilister.


Ny forskning stärker sjösäkerheten

2014-02-24

När en båt plötsligt avviker från sin rutt och kommer för nära land kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Rikard Laxhammar, industridoktorand från Saab AB och Högskolan i Skövde, presenterade i dagarna sin forskning där automatiserade övervakningssystem upptäcker avvikelser i båtars rörelsemönster och därmed hjälper sjöövervakare i sitt arbete.


Dataspelskaraktärer blir mer mänskliga genom att skvallra och ljuga

2014-02-18

Socialt intelligenta spelkaraktärer med en naturlig dialog, människolika i sitt sätt att förhålla sig till varandra, som skvallrar, intrigerar och har en egen agenda – med hjälp av ny forskning kan det bli verklighet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde.


Högskolan i Skövde stärker Framtidens företagande med internationell expertis

2014-02-17

Våren 2011 tog Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, initiativ till ett forskningscentrum på temat Framtidens företagande. Nu gör man ett strategiskt grepp och knyter James Reardon, professor i marknadsföring vid University of Northern Colorado till sig, för att ytterligare stärka forskningsutvecklingen på detta område.


Forskningen på Högskolan i Skövde håller hög klass

2014-01-14

Under 2013 utvärderades all forskning och samproduktion vid Högskolan i Skövde av internationella experter och nu presenteras resultatet i en rapport. Högskolan i Skövdes verksamhet bedöms hålla hög kvalitet och visar på högsta betyg på flera punkter i en internationell jämförelse.


Forskningsfinansiär satsar drygt 34 miljoner i Högskolan i Skövde

2013-12-17

Högskolan i Skövde stärker nu forskningen i samproduktion med näringslivet genom den nya investeringen för 2014 från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) på 34,5 miljoner.


Simulering och flermålsoptimering – nya möjligheter för produktionsföretag att optimera sin verksamhet

2013-12-17

Den 18 december är ett historiskt ögonblick för Högskolan i Skövde. Lärosätet examinerar då den allra första egna doktorn. Forskaren i fråga heter Tehseen Aslam, och har sedan 2006 forskat inom simulering och flermålsoptimering. Forskningen han nu presenterar skapar nya möjligheter för produktionsföretag att optimera sin verksamhet.


Strategiska Europasatsningar för utbildning och forskning på agendan för 2014

2013-12-12

Högskolan i Skövdes styrelse har haft sitt sista möte för verksamhetsåret 2013 och styrelsen har lagt ut planen för 2014. Fokus för mötet var inriktat på en strategisk satsning för utbildning och forskning.


Lärospel - när dataspelen kliver in i klassrummet

2013-11-29

Högskolan i Skövde har de senaste åren etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande dataspelscentrum. Nu kommer ytterligare forskning inom dataspelsområdet. Doktoranden Björn Berg Marklund presenterar i veckan fram sin avhandling om lärospel; dataspel som är utvecklade för att användas i läromiljöer.


Pris till avhandling om äldre med kronisk smärta

2013-11-22

Skaraborgs Akademi delar varje år ut ett pris till den bästa avhandling vid Högskolan i Skövde. I år heter pristagaren Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad. Den prisvinnande avhandlingen handlar om hur äldre människor som lever med ständig smärta från muskler, leder och skelett hanterar sin smärtfyllda vardag och om hemmets betydelse för äldre. Prissumman ligger på 10.000 kronor och sponsras av Länsförsäkringar Skaraborg.


Simuleringar ligger bakom dina tankar

2013-11-22

Kognitionsvetenskapen har under de senaste tre decennierna fokuserat till stor del på att förstå hur vår kognition är grundad i kroppsliga förmågor. Henrik Svensson, doktorand och adjunkt i datavetenskap på Högskolan i Skövde presenterar i veckan en avhandling som visar hur man kan förklara högre kognitiva förmågor som simulerade handlingar och perceptioner samt introducerar hypotesen att en funktion av våra drömmar under vår barndom är att hjälpa hjärnan att utveckla förmågan att skapa simuleringar som också kan användas i det vakna tillståndet.


Karriärmöjligheter för kvinnor och män inom handeln

2013-11-21

I dagarna går startskottet för ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Skövde. Det handlar om att belysa möjligheter till utveckling och karriär inom detaljhandeln – och utreda om förutsättningarna ser annorlunda ut beroende på om man är man eller kvinna.


Patientjournaler på nätet - en verklighet inom fem år

2013-11-18

Inom fem år ska alla i Sverige ha tillgång till sin patientjournal via nätet. Det är tidtabellen för den politiskt beslutade reform som ska göra det lättare för patienter att bli delaktiga i vården och hålla sig informerade om sin hälsa och sin behandling. Högskolan i Skövde är en del i forskningsprojektet DOME, med syfte att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster.


Högskolan i Skövde vinnare av Volvo Cars Technology Award 2013

2013-11-12

Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo Cars Technology Award 2013. Projektet som fick pris, Holistic Simulation Optimisation (HSO), är ett samverkansprojekt mellan Volvo Cars och Högskolan i Skövde och har pågått sedan 2008. Resultatet från fallstudier på plats på Volvo Cars ligger till grund för projektet.


Träffa vanliga människor med ovanligt intressanta jobb på ForskarFredag

2013-09-25

Fredagen den 27 september mellan 13.00-16.00 arrangerar Högskolan i Skövde ForskarFredag tillsammans med Balthazar Science Center i Skövde och Dalénium Science Center i Stenstorp. Då finns många av Högskolan i Skövdes forskare på plats för att under en mässa visa upp och berätta om sin forskning. Besökarna får uppleva en spännande värld av experiment, workshops och pröva-på-aktiviteter. Mässan Science Fair under ForskarFredag är till för alla och är gratis att besöka. Det blir många spännande upplevelser särskilt för barn och ungdomar.


Ny prorektor stärker Högskolan i Skövdes samverkan inom utbildning och forskning

2013-09-12

Det är viktigt för både regionen och Högskolan i Skövde att samverka. Med Lena Mårtensson som ny prorektor på Högskolan i Skövde får ledningen en starkare kraft för samarbeten.


Högskolans forskare svarar på hur cancern kom till världen i Hjärnkoll

2013-09-09

Sveriges Radios program Hjärnkoll hade höstpremiär i förra veckan. Varför skickar vårdcentraler remisser till sjukhus med papper och inte elektroniskt? Hur kom cancern till världen och varför finns den?


Utländska experter på besök

2013-09-04

Högskolans forskning är större än någonsin och har idag 97 aktiva forskare och omsätter 93 Mkr. Under vecka 37 ska 22 utländska experter utvärdera vår forskning ur ett internationellt perspektiv.


Möjligt att producera äkta och automatiska hallucinationer med hjälp av hypnos

2013-08-14

En grupp forskare från Högskolan i Skövde och Åbo Universitet (Finland) har hittat evidens för att det är möjligt att påverka och förändra hur man ser objekt i yttervärlden.


Alla nyheter