INFINIT - forskning nära näringslivet

INFINIT är en forskningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Akronymen står för INnovationsdriven Forskning i INdustrisamverkan med stöd av IT. Det övergripande fokuset ligger på digitalisering av näringslivet.

Det som förenar forskningen inom INFINIT kan sammanfattas i två övergripande områden:

  • Utveckling av digitalt baserade och hållbara produktier, tjänster, system och processer.
  • Generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av komplex, storskalig data.

Dessa två områden utgör miljöns fokus när det gäller digitalisering av näringslivet. Kunskapsgenerering sker i nära samverkan mellan akademi och näringsliv för att söka lösningar på aktuella problem och utveckla morgondagens innovationer.

Inom ramen för forskningsmiljön INIFINIT satsar KK-stiftelsen långsiktigt på Högskolan i Skövdes profilering och forskning. Högskolan i Skövde är ett av tre svenska lärosäten där KK-stiftelsen gör den här typen av långsiktig satsning. Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet har också forskningsmiljöer som stöds av KK-stiftelsen. 

Kvalitetssystemet

INFINIT:s grund är ett väl utarbetat system för granskning och uppföljning av vetenskaplig kvalitet och samproduktionskvalitet i såväl forskningsansökningar som pågående projekt. Kvalitetssystemet är ramen inom vilket INFINIT:s verksamhet sker.

KK-stiftelsens logotype

Kontakt