Vessela Misheva

Professor i socialpsykologi

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Signatur
  • IVAV
  • Rum
  • G2615

Publikationer