Kulturarvsseminarium 2016

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde äger rum 6 och 7 oktober i sal G110, Hus G.

Se länk till campuskartan. Parkeringstillstånd hämtas på Receptionen Hus G

Årets seminarium blir det femte i ordningen. Vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare som är intresserade av ämnet.

Utveckling inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är något vi ser allt fler nyheter om. Hur kan dessa företeelser användas för att gestalta och förmedla Kulturarvet? Hur gör vi besökare och publik delaktiga i berättelserna? Hur gör vi med krav på historisk korrekthet om vi samtidigt vill locka och underhålla? Detta är den typ av frågor vi kommer att ta upp och diskutera under seminariet.

Preliminärt program och länk till anmälan hittar du här

Hanna Lindfors, 2016, Digital remediering efter Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Brita Margaretha Horn, 1775

Hanna Lindfors, 2016, Digital remediering efter Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Brita Margaretha Horn, 1775.

Kulturarvsseminariet är en del av samverkansprojektet KASTiS.

Kontakt