Kulturarvsseminarium 2017

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi kommer äga rum 5 – 6 oktober.

Detta blir sjätte året i följd som vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare med intresse för området.

Mer information om tema och program kommer.

Seminariebild Kulturarvsseminarium 2017

Kulturarvsseminariet är en del av samverkansprojektet KASTiS.

Kontakt