Akademisk högtid

Högskolan i Skövde firar Akademisk högtid i oktober vartannat år. I samband med högtiden promoverar vi doktorer och hedersdoktorer, installerar nya professorer samt välkomnar våra nya gästprofessorer. Nästa Akademiska högtid hålls fredagen den 5 oktober 2018.

Allmänheten är välkommen att delta

Akademiska högtiden hålls i St. Helena kyrka i Skövde. Den är öppen för allmänheten. Festligheterna fortsätter sedan med mingel i G-husets entré och avslutas med högtidlig installationsmiddag i Götasalen för speciellt inbjudna gäster.

Promovering och installation

Den akademiska högtiden är en tillställning då nydisputerade doktorer får ta emot yttre tecken på doktorsvärdigheten, promovering, och då nya professorer högtidligen installeras in i sitt ämbete. 2016 promoverades doktorer och Högskolans nya hedersdoktor. Dessutom installerades inte mindre än tio nya professorer.

Akademiska högtidens traditioner (litet lexikon)

Se den akademiska högtidens traditioner och lär dig mer om t.ex. lagerkrans och doktorsring.

Klädkod

Vid den akademiska högtiden bärs ”högtidsdräkt” av de deltagande i ceremonin. För män menas detta frack och för kvinnor är högtidsdräkten en lång klänning i valfri färg och värdig utformning.

Kultur och historia

Högskolan i Skövde startade 1977 och som ungt lärosäte vill vi både ta tillvara en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt se på vår egen historia och identitet. Det gäller inte minst de akademiska högtider och ceremonier som firats i vårt land sedan medeltiden.

På Högskolan i Skövde har vi valt att forma vår akademiska högtid så att den både bygger på vår kultur och samtidigt knyter an till den nationella och internationella universitetstraditionen.

Tidigare Akademiska högtider

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid 2014

Hedersdoktor
Åsa Roos, Högskolan i Skövdes andra hedersdoktor, 2016. 

 

Kontakt