Konferens - Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande

Västsvenska Kontaktnätverket för Flexibelt lärande (VKF) är ett nätverk som arbetar för att främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten mellan lärare i högre utbildning. Tillsammans delar vi intresset för frågor som rör lärande och undervisning med stöd av digitala verktyg samt internetbaserade lärmiljöer.

Välkommen till VKF:s konferens tisdagen den 25 april 2017

Med en ökad pedagogisk digital kompetens kan vissa lärare i högre utbildning använda och/eller skapa digitala läromedel. Sådana läromedel kan vara videofilmer om ett specifikt innehåll som tillgängliggjorts av andra lärare över internet eller i form av egenproducerat läromedel. Än mer sofistikerade interaktiva former, såsom datorspel för lärande, skapar en undervisning som benämns ’spelifiering’. Oavsett digitalt innehåll kan alla lärare i akademin utveckla en varierad och studentaktiv undervisning som komplement till andra undervisningsmetoder. Samtidigt ställs flera frågor om vad som krävs av lärare i högre utbildning och vad som gör skillnad för såväl studenters lärande som för deras egen lärargärning.

För att öka förståelsen för de didaktiska villkoren med digitalt innehåll av olika slag inbjuder VKF utvalda lärare att berätta om sin undervisning och den pedagogiska skicklighet som de tillägnat sig. Utgångspunkten för VKF-konferensen handlar om att diskutera och ha ett kollegialt utbyte om det digitala innehållets betydelse och didaktikens förändrade villkor i skapande av ett flexibelt lärande.

Konferensen vänder sig till undervisande kollegor vid samtliga VKF:s lärosäten med syfte att utveckla undervisningen samt inspirera konferensdeltagare till att utforma flexibla former i framtida kursupplägg inom högre utbildning.

Konferensen är kostnadsfri för deltagare från lärosäten i VKF. Högskolan i Skövde bjuder på enkel lunch och fika. Meddela eventuella allergier i din anmälan.

Tid

Kl: 09:30 - 16:00

Program

Information om dagens program.

Vägbeskrivning och skyltning till konferenslokalen

Hus: E, sal: E018. Skyltat till sal E018 från receptionen i hus G. Se även vår campuskarta.

Anmälan

Anmälan görs nedan senast 10 april. 

Anmälan till konferens 170425

VKFkonferens2017

Kontakt