Kvalitetssystem för forskning

Högskolans kvalitetssystem för forskning är under utvecklande.

 

Läs mer

Högskolans övergripande system för kvalitetsarbetet

Utvärdering av forskning (UKÄ)

Kontakt

dekan@his.se