Kvalitetssystem för utbildning

Syftet med kvalitetssystemet för utbildning är att säkra och höja utbildningens kvalitet. Utbildningen ska ha stark anknytning till forskning och beprövad erfarenhet, ge studenterna goda förutsättningar att uppfylla kursmål och examens­mål samt vara relevant för arbetslivet i vid mening.

Kvalitetssystemet för utbildning omfattar all utbildning som bedrivs vid Högskolan, dvs. utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt uppdragsutbildning och förutbildning.

Systemet består av följande delar:

  • Det proaktiva arbetet att skapa förutsättningar för att säkra hög kvalitet och nå mycket hög kvalitet i utbildningen.
  • Ett antal aktiviteter som genomförs i cykler med ett, tre och sex års intervall.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring för att säkerställa att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022.

 

Dokument

Kvalitetssystem för utbildning

Läs mer

Högskolans övergripande system för kvalitetsarbetet

Så granskas högre utbildning (UKÄ)

Kontakt

dekan@his.se