Ekonomiavdelningen

Ekonomifrågor

  • Ekonomiadministrativa frågor
  • Bokslutsarbete (års- resp. delårsbokslut)
  • Underlag för prognoser för högskolans ekonomiska resultat
  • Sammanställer likviditets-, resultat- och investeringsbudgetar
  • Genomför upphandlingar
  • Svarar för en god förräntning av donationsmedel
  • Arbetar fram föreskrifter på det ekonomiadministrativa området
  • Internutbildning och information om ekonomiadministrativa rutiner
 

Högskolan i Skövde    

Besöksadress Högskolevägen
Postadress Box 408, 541 28 Skövde

Faktureringsadress Högskolan i Skövde FE336 838 73 FRÖSÖN
Bankgiro: 410 37 35
Organisationsnummer 202100-3146

VAT-nummer SE202100314601