Utbildningskommittén för biovetenskap

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet biovetenskap (Curriculum Committee for Bioscience).

Ansvarsområde

Bioinformatik, biovetenskap, kognitiv neurovetenskap, molekylärbiologi och systembiologi (huvudområden) samt ekologi, filosofi och kemi (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Patric Nilsson
Vice ordförande: Daniel Broman
Övriga ledamöter: Andreas Tilevik, Björn Olsson, Niclas Norrström, Paavo Pylkkänen och Diana Tilevik
Adjungerad vid behov: Monica Bergman
Studentrepresentanter: Jonathan Speh och Olof Hedström

Utbildningshandläggare

Natasa Facol

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för biovetenskap

Mötestider 2018

Plats: Konferensrum E254

25 januari, kl 10.15-12.00 protokoll
22 februari, kl 10.15-12.00 protokoll
22 mars, kl 10.15-12.00 protokoll
26 april, kl 10.15-12.00 protokoll
24 maj, kl 10.15-12.00 protokoll
25 oktober, kl 10.15-12.00 
22 november, kl 10.15-12.00
20 december, kl 10.15-12.00