Utbildningskommittén för hälsa

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplan och avveckling av kurs) och program (ändring av utbildningsplan) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet hälsa (Curriculum Committee for Health).

Ansvarsområde

Biomedicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, socialpsykologi (huvudområden) samt engelska och svenska språket (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Mia Berglund
Vice ordförande: Elisabeth Hertfelt Wahn
Övriga ledamöter: Anna Benrick, Gabriele Eiben, Ali Kazemi, Anita Kjellström, Peter Andersson och Stefan Sönnerhed
Studentrepresentant: Henrik Bergström och vakant plats

Utbildningshandläggare

Lillemor Helander Nyholm

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider för Utbildningskommittén hälsa

Mötestider våren 2018

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

24 januari 2018, protokoll
28 februari 2018, protokoll
28 mars 2018, protokoll
25 april 2018, protokoll
23 maj 2018, kl. 10:00-12:00, protokoll
20 juni 2018, kl. 10:00-12:00

Mötestider hösten 2018

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

29 augusti 2018, kl. 10:00-12:00
19 september 2018, kl. 10:00-12:00 i Tårtbiten röd
31 oktober 2018, kl. 10:00-12:00
12 december 2018, kl. 10:00-12:00