Utbildningskommittén för hälsa

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplan och avveckling av kurs) och program (ändring av utbildningsplan) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet hälsa (Curriculum Committee for Health).

Ansvarsområde

Biomedicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, socialpsykologi (huvudområden) samt engelska och svenska språket (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Mia Berglund
Vice ordförande: Elisabeth Hertfelt Wahn
Övriga ledamöter: Anna Benrick, Gabriele Eiben, Ali Kazemi, Anita Kjellström, Peter Andersson och Stefan Sönnerhed
Studentrepresentant: Henrik Bergström och vakant plats

Utbildningshandläggare

Lillemor Helander Nyholm

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider för Utbildningskommittén hälsa

Mötestider våren 2017

Plats: Tårtbiten blå

19 januari kl. 13:00-15:00okoll
24 februari kl. 10:00, protokoll
23 mars kl. 13:00, protokoll
27 april kl. 13:00, protokoll
24 maj kl. 10:00, protokoll

Mötestider hösten 2017

Plats: Tårtbiten blå

21 september kl. 10:00-12:00, protokoll
18 oktober kl. 13:00-15:00, protokoll
14 november kl. 10:00-12:00, protokoll
19 december kl. 10:00-12:00

 

 

Mötestider våren 2016

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

21 januari kl. 13.00-15.00, protokoll
12 februari kl. 10.00-12.00, protokoll
17 mars kl. 13.00-15.00, protokoll
21 april kl. 13.00-15.00, protokoll
19 maj kl. 13.00-15.00, protokoll

Mötestider hösten 2016

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

22 september kl. 13:00-15:00, protokoll
21 oktober kl. 10:00-12:00, protokoll
17 november kl. 13:00-15:00, protokoll
8 december kl. 13:00-15:00, protokoll

 För information om övriga utbildningskommittér, se Nämnder, råd och andra organ.