Utbildningskommittén för handel och företagande

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet handel och företagande (Curriculum Committee for Business).

Ansvarsområde

Företagsekonomi, logistik (huvudområde) samt industriell ekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Nomie Eriksson
Vice ordförande: Nadia Björn
Övriga ledamöter: Torbjörn Ljungqvist, Michael Olsson och Peter Wallström.
Studentrepresentanter: Stefan Radenkovic och Thomas Söderberg

Utbildningshandläggare

Ann-Sofie Westerberg

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för utbildningskommittén för handel och företagande

Mötestider våren 2017

Plats: Tårtbiten Röd, hus E, vån 2

8 februari, kl 13:15-15:00, protokoll
21 mars, kl 13:15-15:00, protokoll
5 april, kl 13:15-15:00 - Inställd
9 maj, kl 13:15-15:00, protokoll
7 juni, kl 13:15-15:00, protokoll

Mötestider hösten 2017

Plats: Tårtbiten Röd, hus E, vån 2

6 september, kl 13.15-15.00, protokoll
4 oktober, kl 13.15-15.00, protokoll
8 november, kl 13.15-15.00, protokoll
6 december, kl 13.15-15.00, protokoll

 

Mötestider våren 2018

Plats: Tårtbiten röd, hus E, vån 2

6 februari, kl 13:15-16:00 protokoll
8 mars, kl 13:15-15:00 protokoll
12 april, kl 13:15-15:00 protokoll
9 maj, kl 13:15-15:00 protokoll
13 juni, kl 13:15-15:00 protokoll