Utbildningskommittén för informationsteknologi

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet informationsteknologi (Curriculum Committee for Informatics).

Ansvarsområde

Ansvarsområde: Informationsteknologi, datalogi, datavetenskap, informationssystemutveckling, medier, estetik och berättande (huvudområden), kognitionsvetenskap och musik (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Stefan Ekman
Vice ordförande: Lars Bröndum
Övriga ledamöter: Mikael Berndtsson, Erik Billing
Studentrepresentanter: Dan Isaksson, Emma Westrin

Utbildningshandläggare

Ingela Johansson

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för informationsteknologi.

Mötestider 2018

Plats: Portalen, P301

8 februari, protokoll
8 mars, protokoll
12 april, protokoll
17 maj, protokoll
14 juni, kl. 13.00–16.00

6 september, kl. 13.00–16.00
4 oktober, kl. 13.00–16.00
8 november, kl. 13.00–16.00
6 december, kl. 13.00–16.00

Mötestider 2017

Plats: Portalen, P301

19 januari, protokoll
16 februari, protokoll
16 mars, protokoll
4 maj, protokoll
15 juni, protokoll

21 september, protokoll
25 oktober, protokoll
30 november, protokoll
14 december, protokoll

För information om övriga utbildningskommittér, se Övriga råd, nämnder, grupper och organ.

Mötestider 2016

Plats: Portalen, P401

27 januari, protokoll
24 februari, protokoll
24 mars, protokoll
27 april, protokoll
25 maj, protokoll

31 augusti, protokoll
29 september, protokoll
27 oktober, protokoll
1 december, protokoll