Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet ingenjörsvetenskap (Curriculum Committee for Engineering Sciences).

Ansvarsområde

Automatiseringsteknik, integrerad produktutveckling och maskinteknik (huvudområden) samt  fysik, matematik och teknik (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Stefan Karlsson
Vice ordförande: Tobias Andersson
Övriga ledamöter: Krister Karlsson, Erik Brolin och Jan Oscarsson
Studentrepresentanter: Agnieszka Inglot och Marc Wersäll

Utbildningshandläggare

Natasa Facol

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

Mötestider våren 2017

Plats: P101

6 februari, kl 15.15 -17.00 protokoll
6 mars, kl kl 15.15 -17.00 protokoll
10 april, kl 15.15 -17.00 
8 maj, kl kl 15.15 -17.00 

 

Kontakt