Malin Westlund

Malin Westlund

Studie- och karriärvägledare

Studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E210A

Malin har följande ansvarsområden:

Biomedicinprogrammet, 180hp
Biovetenskap- biologiska resurser och hållbar utveckling, 180hp
Biovetenskap- Molekylär biodesign, 180 hp

Telefontid:
måndagar 10.15-12.00,
torsdagar 10.15-12.00

Besök:
Enligt överenskommelse

Tillfälliga ändringar:
Arbetar deltid. Finns huvudsakligen på plats måndagar, tisdagar och torsdagar. 
Nås på mail!

 

 

 

 

 

 

Malin Westlund