Susanna Nordström

Lektor i socialpsykologi

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2603

Jag arbetar som lektor på Högskolan i Skövde och undervisar såväl som handleder studenter inom det socialpsykologiska ämnet. Under 2019-2019 arbetar jag även som projektledare för det av Europeiska Socialfonden finansierade projektet ”Hållbart Arbetsliv i Skaraborg”. Förutom undervisning och projektledarskap ägnar jag mig även åt forskning. Jag disputerade 2012 på en avhandling inom sociologi (se nedan) där jag undersöker hur unga vuxna konstruerar sin identitet gentemot hårdrock som subkultur samt hur dessa hårdrockare balanserar bilden av en uppfattat autentisk ”jag-identitet” med och mot bilden av gruppens ”vi-identitet”.  Nyligen har jag presenterat en vetenskaplig rapport om välbefinnandet hos seniorer 80+ i Hjo Kommun. För närvarande jobbar jag på en vetenskaplig artikel om behovet av främlingen som en bekännelsefunktion i det svenska samhället. Mina främsta intresseområden inom forskning rör Symbolisk Interaktionism, identitetsskapande och senmodernitet. 

Publikationer