Andreas Tilevik

Lektor i biovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • G2307

CV

Forskning

Utbildning

 • Filosofie Doktorsexamen, University of New South Wales, Sydney, 2007.
 • Magisterexamen i molekylär databiologi (160p), Högskolan i Skövde 2001.
 • Medicinsk informatik (10p), Göteborgs Universitet 1999.
 • Immunology (7p), University of California, Berkeley 2000.
 • Laboratory immunology (7p), University of California, Berkeley 2000.
 • FERPS (3p), University of California, Berkeley 2000.
 • Animal handling and welfare (2p), University of New South Wales, Sydney 2002.

Akademiska anställningar

 • Lektor (2010-), Högskolan i Skövde
 • Postdoc (2008-2010), Fraunhofer Chalmers Research Centre
 • Doktorand (2003-2007), University of New South Wales, Sydney.

Publikationer