Annelie Johansson Sundler

Annelie Johansson Sundler

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum

Annelie Johansson Sundler är anställd som universitetslektor i omvårdnad. Legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenheter främst från hjärtsjukvård och medicinsk akutsjukvård, men har även erfarenhet från vård av hjärt- och lungtransplanterade patienter innan hon började arbeta med vårdutbildning.

Annelies forskningsområden utgår från två områden: Patientcentrerad vård och Pedagogisk forskning om undervisningsformer och lärande i sjuksköterskeutbildningen. Inom det första området Patientcentrerad vård ligger forskningens fokus på ett patientperspektiv i relation till hälsa och vårdande. Här ingår studier inom olika områden, så som kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt, erfarenheter från personer som har en demenssjukdom och lever ensamboende i hemmet, patienters erfarenheter av vårdlidande i samband med sjukhusvård eller kommunal vård, upplevelser av att vara en nära anhörig till en svårt sjuk patient inom intensivvården, tonårsflickor upplevelser av hälsa och familjers erfarenheter då ett barn är sjukt i cancer. Annelie har också ett intresse för Pedagogisk forskning om undervisningsformer och lärande i sjuksköterskeutbildningen. Inom detta område pågår studier om hur studenter utvecklar och fördjupar sitt lärande, samt hur kliniska färdigheter och professionskunskaper kan läras i olika lärandemiljöer.

Hennes avhandling "Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt" utgår från ett patientperspektiv på kvinnors hälsa och livssituation i samband med en hjärtinfarkt. Resultaten beskriver kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård, samt betydelsen av nära relationer och sexualitet för deras hälsa och välbefinnande i samband med sjukdomen. Avhandlingen består av fyra studier, tre är baserade på intervjuer med sammanlagt 26 kvinnor efter en hjärtinfarkt, följt av en fjärde, teoretisk studie. Avhandlingens vetenskapsteoretiska grund utgår från ett reflekterande livsvärldsperspektiv, med grund i fenomenologisk filosofi och kunskapsteorin om livsvärlden.

Publikationslista

Publikationer

Annelie Johansson Sundler