Christian Bergman

Christian Bergman

Adjunkt int.produktutveckling

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA210Q

 

Tjänstledig t.o.m. 2018-12-31

 

Tidigare kursansvar:
CAD I, CAD II, CAD III, Produktutveckling och Design II

Tidigare övriga uppdrag:
Ledamot i rådet för pedagogisk meritering
Ledamot i fakultetsnämnden

Övriga kompetensområden 
Meriterad lärare
6 Sigma Black Belt - kvalitetsteknik
Metoder för Lean Produktutveckling
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,
CAD, Rendering, Animering,
Presentationsteknik

Christian Bergman