Christina Landelius Törning

Christina Landelius Törning

Samverkanskoordinator

Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H117
Christina Landelius Törning