Irene Eriksson

Irene Eriksson

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3613

Universitetslektor i omvårdnad, Med dr, Leg. Sjuksköterska, Distriktssköterska, Avancerad specialistsjuksköterska

Mitt forskningsintresse handlar om hälsa och välbefinnande hos gamla människor. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag studerat förekomsten av urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor samt dess samband mellan olika faktorer och subjektivt välbefinnande. Forskningen har bedrivits med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Ett annat projekt handlar om munhälsa hos palliativa patienter i kommunal vård, där syftet är att öka andelen patienter som får sin munhälsa bedömd i livets slutskede.  Ytterligare ett projekt är en multicenterstudie som handlar om hur åldersprocessen påverkas av människans genetiska förutsättningar, livsstil och livserfarenheter med utgångspunkt i ett samvarierat perspektiv. Detta projekt genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

Publikationer

Irene Eriksson