Jessika Cullberg

Jessika Cullberg

Fakultetsnämndens sekreterare

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • Kanslihus 408B

Jessika Cullberg arbetar som prefektsekreterare på Institutionen för handel och företagande. Hon är högskoleingenjör med integrerad produktutveckling som huvudämne och har flerårig erfarenhet som projektledare och administratör från det privata näringslivet, Högskolan och Försvarsmakten.

Jessika Cullberg