Jonas Gamalielsson

Jonas Gamalielsson

Lektor i datalogi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410R

Ärenden

Forskning: Software Systems Research Group (SSRG)

Undervisning: Examensarbeteskurser inom informationsteknologi

Administration: Programansvarig för "Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram, 120 hp"

Jonas Gamalielsson