Katrin Dannberg

Katrin Dannberg

Adjunkt i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310P
Katrin Dannberg