Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Adjunkt i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310N

Om Torbjörn

Torbjörn Svensson är Doktorand inom informationsteknologi med inriktningen sociotekniska system vid Högskolan i Skövde och medlem i forskningsgruppen MTEC (Media, Technology and Culture). Doktorandstudierna äger rum inom projektet Level Up som fokuserar på användandet av spelteknologi, speldesign och spelifiering för att öka ungas (16-39 år) konsumtion och återdistribution av nyheter.

Torbjörn arbetar till viss del fortfarande inom ämnet Medier, Estetik och Berättande med kurser inom programmen för Datasplesutveckling. Han var fram till december 2015 programansvarig för Dataspelsutveckling Game Writing tillsammans med Marcus Toftedahl. 

Tidigare har Torbjörn varit programansvarig för Mediestudier med teori och produktion samt Dokumentär medieproduktion.

 

Forskningsintresse / forskning

Projekt 

Projektledare och lead designer för iPad-spelet Elins Mysterium under våren 2013. Spelet är en testplattform för att undersöka förmedling av kunskap via digitala spel. Kan man som ung (8-12 år) förstå stadens framväxt och kulturmiljö genom att delta i ett platsbaserat spel? Spelet går ut på att en grupp hjälper spelets huvudperson, Elin 13 år, att tolka ledtrådar och genomföra uppdrag på 5 olika plaster i centrala Skövde. 

 

Publikationer / konferensbidrag / presentationer

2016

Presentation "Meningen med spelet?", föredrag om dataspel och livsfrågor vid Föreningen Lärare i Religionskunskaps årsmöte 2016-03-19

Research Proposal - september 2016
Planeringsdokumentet med titeln Engagement from Interactability presenterades i seminarieserien Scientific Seminars vid högskolan i Skövde. De som var utsedda läsare av texten var biträdande professor och ledare för MTEC forskningsgruppen Lissa Holloway Attaway  samt lektor i kognitionsvetenskap Tarja Susi. Om du är intresserad av att läsa dokumentet så hör av dig via e-post så skickar jag gärna en .pdf fil.

Presentation vid "doctoral consortium" POCG2016 Malta
Jag presenterade och fick återkoppling från Olli Tapio Leino (Assistant Professor, Univ. of Hong Kong), Ivan Callus (Professor, Univ. of Malta) och de andra presentatörerna gällande mina tanker om termerna "interactable" och "interactability" på doktorandseminariet vid den 10e konferensen om "Philosophy of Computer Games". Konferensen hölls på Malta 30 oktober till 4 november 2016.

2015

PresentationPresentation på MEG2015 (Mediedagarna i Göteborg) tillsammans med Jonas Ingvarsson. Kan dataspel göra oss klokare, Spelteknologi, nyhetsmedier och kulturarv.

PresentationPresentationen Gamification, möjligheter och problemområden inom teknik och innehåll. Översikt över forskningsprojekt om kulturarv och spelteknologi. på Seminariet Det Ligger i Tiden, 11-12 februari på regionmuseet i Kristianstad.

2014 

Medförfattare till artikel

Alvarez Diaz, M, Svensson, T, Toftedahl M, 2014 The Mystery of Elin. Incorporating a City Cultural Program on History and Heritage into a Pervasive Game Interactive Entertainment conference '14, Dec 2 – Dec 3 2014, Newcastle, AU, Australia.

 

Konferenspresentation 

Uncanny motion portraits presentation vid den internationella, interdisciplinära konferensen Gothic and Uncanny Explorations, Karlstads universitet 10-12 september.

 

Kursansvar i urval

Digitala kulturer, 7,5 hp
Experimentellt spelberättande, 15hp
Fördjupningskurs i spelberättande, 7,5 hp

 

Utbildning

Magisterexamen i filmvetenskap

Lunds universitet 2006
The Big Lebowski:Berättelsen, berättandet och berättaren 
Ladda hem fulltext

Publikationssida vid Lunds universitet
 http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1329962

 

Kandidatexamen i Filmvetenskap 

Högskolan i Skövde, 1994 
Maskin Människa  - Skapelse och skapelser i film

Torbjörn Svensson

Sociala kanaler