Styrande dokument

Här hittar du dokument som styr säkerhetsarbetet på Högskolan.

Högskolans interna dokument

Krisorganisationen vid Högskolan i Skövde

 

Lagar, föreskrifter och förordningar

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2009:10

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap