Jämställdhet och mångfald

Högskolan i Skövde ska vara omtänksam, öppen och nytänkande. Alla ska behandlas lika och med respekt. Högskolan i Skövde ska vara en organisation som speglar den mångfald som finns i det omgivande samhället. Vi har en nollvision: det ska inte finnas någon diskriminering eller fall av trakasserier på Högskolan. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald.

Jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet är nyckelord för oss i vår värdegrund. Vi arbetar i medborgarens tjänst och vi ska göra vårt jobb med respekt för att människor är olika och utan att diskriminera.

På Högskolan i Skövde ska alla medarbetare och studenter behandlas med tolerans och respekt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Alla människors begåvning, erfarenheter och resurser ska tas tillvara - det är en förutsättning för ett bra arbets-, studie- och forskningsklimat.

Mångfaldsstipendium

Studenter vid Högskolan i Skövde kan söka mångfaldsstipendiet. Det delas ut varje år till studenter som i sitt examensarbete särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Mer om mångfaldsstipendiet

Jämställdhet och mångfald.

Kontakt

HR-avdelningen
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
personal.hr@his.se
Telefon: 0500-448000