Psykologisk coach – kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi, 180 hp

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Kandidatexamen
ht 15Gamla utbildningsplaner

Välbefinnande och hög livskvalitet kommer inte bara av sig självt utan det kräver medvetna strategier och aktiva val. De aspekter som i forskning har visats bidra positivt till människans välbefinnande är inte alltid de som vi spontant tror. Efter examen på denna unika utbildning har du kunskap om vad som bör prioriteras för att nå en högre livskvalitet och genom detta väntar även en arbetsmarknad med ett växande behov av din kompetens.

Högskolan i Skövde är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder en programutbildning med fokus på positiv psykologi. Utbildningen ger dig gedigen tvärvetenskaplig kunskap inom kognitiv neurovetenskap (hur hjärnan relateras till tankar, känslor och beteende), positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande) och evidensbaserad positiv psykologisk coachning (omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter samt samtalsmetodik). Alla metoder och övningar inom positiv psykologisk coachning är evidensbaserade, det vill säga har testats i forskning och visats ge effekt. Du får en bred utbildning som öppnar många vägar inom det beteendevetenskapliga området.

Det här läser du på programmet Psykologisk coach – kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi

Programmet ger dig omfattande ämneskunskaper inom kognitiv neurovetenskap. Du får dessutom kontinuerligt en ökad insikt och kunskap angående positiv psykologi och vad forskningen har att säga gällande människans subjektiva välbefinnande. Vidare ingår kurser inom evidensbaserad positiv psykologisk coachning där du först börjar med teoretiska studier som under år två och tre kompletteras med träning av praktiska färdigheter. Du får även insikt och kunskap om samtida forskning, experiment och metodfrågor inom de olika områdena. Under den sista terminen gör du ditt examensarbete.

Större delen av kurslitteraturen är på engelska och även stora delar av undervisningen. I de allra flesta fall kan du kommunicera på svenska och även i viss omfattning genomföra examinationsuppgifter på svenska. Träning av de praktiska färdigheterna i evidensbaserad positiv psykologisk coachning genomförs på svenska.

Läsa vidare efter programmet Psykologisk coach – kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi

Efter avslutad utbildning har du en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen i kognitiv neurovetenskap (60hp) på Högskolan i Skövde. Det finns också möjlighet att fortsätta sina studier mot magister- eller masterexamen (120hp) vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Högskolan har också partneruniversitet i olika delar av världen som ger möjligheter till utbytesstudier.

Jobb efter examen från programmet Psykologisk coach – kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi

Då utbildningsprogrammet inte är specifikt yrkesinriktat innebär det att vad studenter gör efter avslutad utbildning bland annat beror på det egna intresset. Exempel på vad tidigare studenter arbetar med är följande: arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem/kriminalvården), coach, HR-avdelning, adjunkt vid akademiskt lärosäte, frilansjournalist, eget företag inom utbildning och/eller positiv psykologisk coachning med mera.

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Kandidatexamen
ht 15Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

KRISTOFFER EKMAN

Programansvarig


0500-448828
Kristoffer Ekman
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.