En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Nästa ansökningsomgång för studenter är mars - maj 2016. Då kan du som läser ett program på grundnivå på Högskolan i Skövde söka till programmet.

En personlig mentor

Högskolans mentorprogram, ett av Sveriges största, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Engagerade studenter erbjuds att under ett läsår få en personlig mentor från arbetslivet. En mentor som med sina kunskaper och nätverk kan ge ett försprång till arbetslivet. Skolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka till programmet.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv.

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor deltar i ett år av personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni minst var 4-6 vecka, gärna oftare. Du som student/adept är den som driver samarbetet framåt, men ni bestämmer gemensamt målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Under året arrangerar Högskolan dessutom 6-7 gemensamma träffar där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Det bästa med mentorsprogrammet är alla intressanta möten och personer som man får träffa. Det är inspirerande och givande att få diskutera frågeställningar och funderingar tillsammans med personer ute i arbetslivet inom det område du valt. Att jag sökte programmet ångrar jag inte en sekund, sök du också!"
Sofia Pettersson, student, Personal organisation och ledarskap

Vad tycker då en mentor? Möt Kamilla Börjesson, flerfaldig mentor och HR-koordinator på Arla Foods.

Se även

Program för de gemensamma träffarna hösten 2015 - våren 2016

Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram (PDF)

Mentorkontrakt

Tidigare träffar i mentorprogrammet

Pressklipp

Länk till information för mentorer

Kontakt