En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Högskolans mentorprogram, ett av Sveriges största, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Engagerade studenter erbjuds att under ett läsår få en personlig mentor från arbetslivet. En mentor som med sina kunskaper och nätverk kan ge ett försprång till arbetslivet. Skolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka till programmet.

Anmälan

Nu har du, som detta läsår går i årskurs 1 eller 2, möjlighet att anmäla dig till nästa omgång av Mentorprogrammet. Programmet startar i september 2015 och pågår till maj 2016. Mer information finns i högerkolumnen, läs särskilt PDF:en som heter "Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram".
Anmälningsformuläret finns här.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv.

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor deltar i ett år av personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni minst var 4-6 vecka, gärna oftare. Du som student/adept är den som driver samarbetet framåt, men ni bestämmer gemensamt målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Under året arrangerar Högskolan dessutom 6-7 gemensamma träffar där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Det bästa med mentorsprogrammet är alla intressanta möten och personer som man får träffa. Det är inspirerande och givande att få diskutera frågeställningar och funderingar tillsammans med personer ute i arbetslivet inom det område du valt. Att jag sökte programmet ångrar jag inte en sekund, sök du också!"
Sofia Pettersson, student, Personal organisation och ledarskap

Se även

Anmäl dig som adept i Mentorprogrammet

Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram (PDF)

Program för de gemensamma träffarna hösten 2014 - våren 2015

Tidigare träffar i mentorprogrammet

Pressklipp

Länk till information för mentorer

Kontakt