En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Efter ungefär två månaders ansökningstid är nu programmet för 2014 - 2015 fulltecknat och vi kan inte ta emot fler sökande. Du som kommer läsa ett program på Högskolan i Skövde under läsåret 2015 - 2016 är välkommen att söka nästkommande vår.

En personlig mentor

Högskolans mentorprogram, ett av Sveriges största, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Engagerade studenter erbjuds att under ett läsår få en personlig mentor från arbetslivet. Skolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och ambitioner. Alla som läser på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka till programmet.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor deltar i ett år av personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni minst var 4-6 vecka, gärna oftare. Ni bestämmer själva era målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Högskolan arrangerar under året 6-7 gemensamma träffar där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Att delta i mentorprogrammet har varit en ovärderlig länk till näringslivet. Programmet skapar unika möjligheter för oss studenter att möta personer från den bransch vi vill arbeta inom, vilket är oerhört intressant och värdefullt för framtiden. Alla studenter som har möjlighet bör söka mentorprogrammet!”
Antonia Lagerin, Personal, organisation och ledarskap H11

Se även

Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram (PDF)

Program för de gemensamma träffarna hösten 2014

Tidigare träffar i mentorprogrammet

Pressklipp

Länk till information för mentorer

Kontakt