Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo onsdag 4 november - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangeras en mässa där företag, organisationer och offentlig sektor träffar studenter för att prata projekt- och examensarbeten. 2015 års mingeltillfälle är onsdagen den 4 november kl. 16.00 - 17.30 i Insikten, Portalen, Gothia Science Park. Fri entré och ingen anmälan behövs för dig som är student. Varmt välkommen!

Anmälda företag finns på: www.his.se/expoanmalda

IT-exjobbsmingel

Tidigare samma dag, tisdag 4 november kl. 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00, i anslutning till ExjobbExpo finns möjlighet för dig som läser en datautbildning på Högskolan i Skövde att tillsammans med forskare träffa företag i branschen.
Mer information om detta event finns här.

Förbered dig - kom på Exjobbfrukost!

Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer och ett par lärare informerar, ger konkreta tips och svarar på frågor kring vad du bör tänka på när det gäller externa exjobb. Välj ett av två tillfällen, den 14 oktober eller 29 oktober kl. 08.00 - 09.00 i sal E 108, då vi också bjuder på kaffe/te och macka. Frukostinformationen är en bra förberedelse för mässan ExjobbExpo, se ovan.

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

De förslag på examensarbeten vi får in från arbetslivet publicerar vi här, se länken ovan.

Exjobbsstudenter

Kontakt