Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Välkommen tisdag 18 november kl. 16.00 – 17.30 till Insikten i Portalen, Gothia Science Park! På mingelmässan träffar du företag, organisationer och offentlig sektor - alla intresserade av att samarbeta med Högskolans studenter kring exjobb.

Anmälda företag finns på: www.his.se/expoanmalda

IT-exjobbsmingel

Tidigare samma dag, tisdag 18 november kl. 10.00 - 12.00 och 13.00 -15.00, i anslutning till ExjobbExpo finns möjlighet för dig som läser en datautbildning på Högskolan i Skövde att tillsammans med forskare träffa företag i branschen.
Mer information om detta event finns här: http://www.gsp.se/sv/event/it-exjobbsmingel-datait

Förbered dig - kom på Exjobbsfrukost!

Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer och ett par lärare informerar, ger konkreta tips och svarar på frågor om vad du bör tänka på när det gäller externa exjobb. Välj ett av två tillfällen, den 30 oktober eller 11 november kl. 08.00 - 09.00 i sal E 108, då vi också bjuder på kaffe och macka. Frukostinformationen är en bra förberedelse för mässan ExjobbExpo

Ingen anmälan behövs, men passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

När vi får in förslag på aktuella examensarbeten från arbetslivet så publicerar vi dem här, se länken ovan.

Exjobbsstudenter