Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Ett bra sätt att få kontakt med intressanta exjobbssamarbeten är att komma på den årligen återkommande minimässan ExjobbExpo.

ExjobbExpo - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangeras en  mässa där företag, organisationer och offentlig sektor får möjlighet att träffa studenter för att prata projekt- och examensarbeten. 2013 arrangerades mässan onsdag 6/11 i forskarhuset Portalen. 

Passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

Arbetsmarknadskoordinatorerna kan också hjälpa till att hitta lämpliga företag och organisationer inom ditt intresseområde. Kontakta någon av oss för ett möte, kontaktuppgifter ser du till höger.

När vi får in förslag på aktuella examensarbeten från arbetslivet så publicerar vi dem här, se länken ovan. Du kan också läsa dem via Studentportalen under fliken Nyheter.

Exjobbsstudenter