Ulf Wilhelmsson

Ulf Wilhelmsson

Lektor i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310H

Ulf Wilhelmsson är lektor i medier, estetik och berättande. Sedan han påbörjade sina forskarstudier 1997 har det stora forskningsintresset varit datorspel. 2001 disputerade han på sin PhD-avhandling Enacting the point of being- computer games, interaction and film theory, vid Köpenhamns Universitet. I fokus för hans forskning ligger datorspelens rumskonstruktion, hur spelaren upplever den virtuella miljön som utgör spelets värld genom sin interaktion med denna. Ulf har skrivit flera vetenskapliga artiklar och bokkapitel kring detta område. Sedan 2010 jobbar han, nu som projektledare, med ett datorspelsprojekt i samverkan med Karlsborgs Turism AB och Folkuniversitet. Projektet blandar 3D-film, rollspel och datorspel genom att fördela en berättelse i dessa tre olika medier.

Publikationer och presentationer

Publikationer

Ulf Wilhelmsson