Att prata inför andra, visst vågar du! Tyckte Catharina

Det finns en undersökning som visar att svenskar är mer rädda för att tala offentligt än att dö! Om det ligger någon sanning i detta kan man tvista om, men att många av oss känner en viss olust inför att prata inför andra. Oavsett om det sker på jobbet eller privat. Det var därför naturligt att bjuda in Catharina Walcott, adjunkt på Högskolan i Skövde, till mentorprogrammet för att dela med sig av talarknep och retoriktips. Innan kvällen var slut hann också mentorprogrammets projektledare sammanfatta årets mentorprogram och dela ut diplom.

Att det är många tycker det är svårt att ställa sig upp och tala inför grupp är ingen hemlighet. I sitt arbete på Högskolan i Skövde lär Catharina Wolcott, bland annat ut presentationsteknik och muntlig framställning.

Catharina var speciellt inbjuden för att dela med sig av sina specailkunskaper vid läsårets sista mentorträff. Hon uppmanad adepter och mentorer att försöka omvandla eventuell nervositet till positiv energi samtidigt som hon delade med sig av sina bästa talarknep och retoriktips. 

Med sig hem fick deltagarna verktyg för hur man framför sitt budskap på ett övertygande och engagerande sätt, samt hur man skickligt fångar – och behåller –– åhörarnas intresse.

Kvällen avslutades med att mentorprogrammets projektledare Christina Landelius Törning och Eric Hellgren tackade alla medverlamde i programmet då detta var den sista träffen. Så det blev också en summering och högtidig diplomutdelning både till adepter och mentorer.