Gemensam träff - Vilka är dina drivkrafter?

I en värld full av en ständigt ökande mängd information, kommunikation och valmöjligheter är det viktigt och berikande att stanna upp och reflektera – kanske genom att ställa sig frågorna ”vad vill jag och vad driver och engagerar mig?”

Jonna Alfredsson och Mette Anthonsen, coacher från Career Service vid Handelshögskolan i Göteborg, uppmanade deltagarna att rita om kartan över sina arbetsliv genom att lära känna och kalibrera den inre kompassen. De varvade i denna workshop övningar med tankar kring det privata och det professionella livet.

Mentorträff Jonna och Mette 2Mentorträff Jonna Alfredsson och Mette Anthonsen