HelpIT - självservice

HelpIT är Högskolan i Skövdes självserviceportal. Här kan du hitta guider och instruktioner.

www.his.se/helpit