Studentkåren

Som student vid Högskolan i Skövde är det fördelaktigt att samtidigt vara medlem i Studentkåren i Skövde. Genom att vara medlem hos oss får du styrkan av en hel organisation i ryggen, som hjälper dig med de frågor som är viktiga för just dig. Du ska aldrig gå och vara missnöjd med något under din studietid, vi hjälper dig förbättra att din situation redan idag!

Studentkåren - tillsammans är vi starka!

Din utbildning är en av de största och viktigaste investeringarna du kommer att göra i ditt liv. Det är därför viktigt att inte ta något för givet och vara nöjd med det du får, du ska alltid vara kritisk och alltid vilja få ut så mycket som möjligt av din studietid. Det är här studentkåren kommer in. Vi är den enda oberoende organisation som regelbundet övervakar att den investering du gör lönar sig i längden och att dina åsikter alltid tas tillvara.

Vår grundinställning är att ni studenter är en värdefull tillgång som man ska satsa på, vårda och stödja. För hur man än vänder och vrider det så är ni studenter landets framtid! Detta tankesätt har vi alltid med oss både i vårt arbete mot skolan och i det nationella påverkansarbete som bedrivs tillsammans med andra studentkårer.

Studentlivet är mer än plugg

Din studietid ska inte bara ska handla om de studier som du bedriver. Vi tycker att det är lika viktigt att det finns roliga och givande aktiviteter för dig som student på fritiden. Likväl ska du ha bra bostäder att bo i och ett samhälle som stödjer dig i dina studier både ekonomiskt och genom att se till att det finns goda förutsättningar för dig att leva.

Därför ser vi bland annat över studentbostädernas kvalité, förhandlar hyror åt er, anordnar aktiviteter, rabatter, fester, mässor och andra former av evenemang. Allt för att ni ska känna att livet som student är givande och roligt trots att man i princip lever på existensminimum. Det finns också flertalet föreningar som ser till att du kan utöva dina intressen under dina studier, bland annat finns det föreningar för idrott, datorspel, teater, musik mm.

Kårhuset Boulogner

Kårhuset är en självklar mötesplats för studenterna i Skövde. Den fina renoverade sekelskiftesbyggnaden har tidigare varit schweizeri (café) och nöjeshus. Idag drivs och sköts huset av Studentkårens förening Skövde Sexmästeri. Här arrangeras pub- och klubbverksamhet varje vecka av studenter för er studenter. Du får garanterad mest fest / krona i stan i dessa lokaler. Det anordnas i lokalerna också sittningar, temafester, föreläsningar, seminarier mm.

Studentkårens Sektioner

Som student vid högskolan har du bättre koll än de flesta på vad som behöver göras för att skapa en så bra utbildnings- och studiemiljö som möjligt samt upptäcka vad det finns för problem i din omgivning. Det är här våra sektioner kommer in och varför det är oerhört viktigt att studerande från alla utbildningsområden engagerar sig i det arbete som deras sektion utför. Sektionerna är våra ögon och öron ute på campus, genom att känna till den utbildning du läser kan de svara på frågor du har, ge dig tips och lösa många av de problem som kan uppstå under din studietid.

Sektionerna arbetar med att övervaka och utveckla institutionernas utbildningar, ser till att det finns bra förutsättningar för att bedriva studier samt ser till att det alltid finns en god koppling till arbetsmarknaden. Sektionen ska också representera studenternas åsikter gentemot högskolan genom att se till att deras röster blir hörda.

Utöver bevakning och utveckling av olika områden så är en stor del av sektionernas syfte att se till att det anordnas fester och andra sociala aktiviteter både på och utanför campus, på dagtid likväl som på kvällstid. Detta för att de studerande ska få naturliga mötesplatser där de kan lära känna varandra, ha kul upplevelser tillsammans och hitta nya vänner.

Medlemskap i studentkåren

Genom att bli medlem ger du dig själv inte bara en grundläggande trygghet och mer givande studietid, du bidrar samtidigt till att förbättra situationen för alla studerande. Som medlem i studentkåren är du också med och styr oss, det du tycker är viktigt är viktigt för oss och det du vill göra vill vi också göra!

OBS! Studentkåren arbetar för att förbättra alla studenters situation i stort, men för att få individuell hjälp och representation så är det ett krav att vara medlem.

Mer information och betalning av medlemskap hittar ni på www.studentkaren.se

Studentkårens logotyp

Kontakt

Studentkåren
info@studentkaren.se
070-717 08 86
A-huset, våning 2
www.studentkaren.se
facebook.com/StudentkareniSkovde

Sektionerna

Handel och företagande
styrelsen-safir@studentkaren.se

Hälsa, lärande och biovetenskap
styrelsen-vitae@studentkaren.se

Informationsteknologi
styrelsen-skills@studentkaren.se

Ingenjörsvetenskap
styrelsen-ess@studentkaren.se