Tentamensutlämning

Utlämning av bedömda tentamina sker hos Studentservice i hus E, plan 2. Du kan hämta din tentamen tidigast två-tre arbetsdagar efter att resultatet har publicerats i Studentportalen.

Tänk på att du kan hämta din tentamen tidigast två-tre arbetsdagar efter att resultatet har publicerats i Studentportalen.

Innan du har hämtat ut din tentamen är dina tentamenssvar en allmän handling och en kopia kan komma att hämtas ut av andra personer. Om du inte vill att andra ska få tillgång till dina personuppgifter och svar bör du hämta ut din tentamen så snart den finns tillgänglig hos Studentservice.

Du kan hämta ut din tentamen på ett av följande sätt:

 1. Hämta den själv. Hämta ut den själv på Studentservice i hus E, mot uppvisande av fotolegitimation.

 2. Be någon annan göra det åt dig. Någon annan kan hämta ut din tentamen åt dig mot uppvisande av en komplett ifylld fullmakt. Denna innehåller nödvändiga uppgifter om vilken tentamen det gäller, om dig samt om personen som hämtar ut den för din räkning. Personen i fråga måste ha fyllt 18 år och kunna uppvisa egen fotolegitimation samt en utskriven kopia av din fotolegitimation.

 3. Få den hemskickad. Är du exempelvis distansstudent eller av annan anledning vill få din tentamen hemskickad kan du fylla i en begäran om utlämnande av tentamen. Denna blankett skall skickas till Studentservice tillsammans med:
  *Ett frankerat C4 kuvert (stort som ett A4-papper) med DIN egen postadress 
    OCH
  *En kopia på din fotolegitimation (tydlig och läsbar).

  Därefter skickar vi din tentamen tillbaka till dig.

Om du har anledning att tro att du behöver göra en omprövning eller rättelse av din tentamen skall du inte kvittera ut din originaltentamen, be att få en kopia av den istället. Länk till sidan Omprövning eller rättelse

Salstentamina sparas totalt i 2 år från skrivdatum. Därefter förstörs och slängs originalen. Normalt sett finns tentamina skrivna de två senaste tentamensperioderna att hämta i Studentservice. Tentamina äldre än 5-6 månader får beställas fram genom Studentservice expeditionen.

 

Omslagsark för hemtentamen

Alla hemtentamen skall ha ett komplett ifyllt omslagsark! Detta omslagsark kan du få på ett av följande sätt:

 • Läraren bifogar omslagsarket till själva hemtentamen.
 • Skriv ut omslagsarket via länken "Omslagsark för hemtentamen" nedan.
 • Hämta omslagsarket utanför Studentservice.

Om inte vikta omslag (A3) används, skall omslaget läggas längst fram och häftas ihop med resterande tentamen.

 

Tänk på att du kan hämta din tentamen tidigast två-tre arbetsdagar efter att resultatet har publicerats i Studentportalen.

 

Studentservice

Vi finns i hus E
Hitta på campus.

Öppettider

Måndag - fredag 10:00-12:30

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag 10:00-11:30

Intyg

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontaktinformation

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde