Allmän handling

Tentamenssvar på salstentamen är allmän handling under den tid som myndigheten (i detta fallet Studentservice på Högskolan i Skövde) förvarar originalet.

Tentamenssvar som allmän handling

När resultat på salstentamen är inrapporterat i LADOK och salstentamen är inkommen till Studentservice för utlämning, är svaren att betraktas som allmän handling så länge som originalet finns förvarat av Studentservice.

När student har hämtat ut sitt original är handlingen inte längre allmän och kopia av tentamen kan inte lämnas ut.  

Kopiering av annan students tentamenssvar

Vid kopiering av annan students tentamenssvar skall blanketten "Begäran om kopiering av annan students tentamenssvar" fyllas i. Denna blankett finns endast tillgänglig i expeditionen hos Studentservice. Denna kopiering är avgiftsbelagd enligt avgiftsförordningen 16-22 §§ gällande kopiering av allmän handling.

Avgift för kopiering av annans tentamenssvar

  • 0-9 sidor: 0 kr
  • 10 sidor: 50 kr
  • Sidor därutöver: 2 kr/sida

Beställningen görs på plats i Studentservice, sedan hämtar du och betalar de beställda kopiorna i Högskolebutiken, hus A, tidigast 2 arbetsdagar efter beställning.
Tentamensfrågorna ligger ute på sidan Tidigare salstentamen och ingår INTE i beställningen. I de fall tentamensfrågorna ännu inte ligger på hemsidan, kan dessa beställas på samma sätt som svaren.

OBS! Dessa kopior skickas INTE via e-post utan lämnas endast ut i pappersformat.

 

Tentamensfrågor

 Se även

Studentservice

Vi finns i hus E
Hitta på campus.

Öppettider

Måndag - fredag 10:00-12:30

Stängt fredag 6 december och måndag 9 december

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag 10:00-11:30

Ingen telefontid 9 december

Intyg

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontaktinformation

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde