Hitta din studie- och karriärvägledare

Förutom att svara på allmänna frågor har studie- och karriärvägledarna vid Högskolan i Skövde olika områden som de är ansvariga för. Nedan ser du vem du ska kontakta beroende på vad du har frågor om. Vid allmänna frågor kan du maila till studievagledare@his.se. 

Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2. (Karta över campus: http://www.his.se/om-oss/Kontakta-oss/hitta-pa-campus/)

Område: Informationsteknologi; medier, estetik och berättande; kognitionsvetenskap; musikMagnus Andrén

Ansvar: Magnus Andrén
Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare.iit@his.se 
Tel: 0500-448097      

Program: 

 • Dataspelsutveckling - ljud; musik; design; game writing; grafik; 
 • Data/IT - datavetenskap, inriktning systemutveckling; business intelligence; user experience design; nätverks
 • IT - Business Intelligence
 • IT - User Experience Design
 • Nätverks- och systemadministration
 • Webbutvecklare - programmering
 • Systemvetenskap inriktning Business Intelligence
 • Systemvetenskap inriktning Enterprise Information Management
 • Systemvetenskap
 • Magister- och masterprogram inom informationsteknologi
 • Magisterprogram inom medier, estetik och berättande

Område: Kognitiv neurovetenskap,

ingenjörsvetenskap, socialpsykologi och språk 

Ingrid Christensson

Ansvar:  Ingrid Christensson 
Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@his.se
Tel: 0500-448732

Program:

 • Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi
 • Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi
 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi
 • Socialpsykologiskt program
 • Högskoleingenjör - bred ingång
 • Designingenjör
 • Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion
 • Magisterprogram inom kognitiv neurovetenskap

Område: Folkhälsovetenskap och vård

Ansvar: Sandra Jönsson
Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare.ihl@his.se
Tel: 0500-448114

Program:

 • Folkhälsovetenskapligt program
 • Hälsocoachprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistutbildningar inom vård
 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram
 • Yrkeslärarprogrammet

Område: Ekonomi, juridik, logistik, statistik och ingenjörsvetenskap

Ulrika Granlid

Ansvar: Ulrika Granlid
Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@his.se
Tel: 0500-448701

Program:

 • Butikschefsprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet med inriktning affärsjuridik
 • Industriell ekonomi och logistik
 • Personal, organisation och ledarskapsprogrammet
 • Automatiseringstekniker
 • Produktionstekniker
 • Produktionsingenjör
 • Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram 

Område: Biovetenskap, biomedicin, basutbildningar och lärarutbildningar 

Ansvar: Malin WestlundMalin Westlund
Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@his.se

Tel: 0500-448091

Program:

Område: Internationella magister- och masterprogram inom alla ämnesområden

Ansvar: Gemensamt ansvarsområde för vägledningen

E-post: studycounselling@his.se eller studievagledare@his.se

 • Data Science (magister- och masterprogram)
 • Digital Narration - Game and Cultural Heritage (magisterprogram)
 • Research Master in Informatics (masterprogram)
 • Serious Games (magisterprogram)
 • Industrial Systems Engineering (magisterprogram)
 • Cognitive Neuroscience; Mind, Brain and Wellbeing (magisterprogram)
 • Bioinformatics (magisterprogram)
 • Biomarkers in Molecular Medicine (masterprogram)

Stöd vid funktionsnedsättning 

Bild på Virpi Westin

Ansvar: Virpi Westin
E-post: virpi.westin@his.se
funktionshinder@his.se
Tel: 0500-448096

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning.

 

 

  

Utlandsstudier

Ansvar: Frida Lindgren
E-post: frida.lindgren@his.se 
utlandsstudier@his.se
Tel: 0500-448183

Frågor kring utlandsstudier vid Högskolan i Skövde.

OBS!

Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter eller intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Telefontid 

Måndag och torsdag kl. 10:15-12:00

Boka samtal

För att boka samtal maila studievagledare@his.se.

Drop in i studentservice

Måndag, tisdag och torsdag kl.12:30-14:30

Stöd vid funktionsnedsättning 

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning maila funktionshinder@his.se.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Virpi Westin

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde maila utlandsstudier@his.se

Internationell koordinator Frida Lindgren