TUSS - Tidigt uppföljningssystem Skövde

Tidigt UppföljningsSystem Skövde, även kallat TUSS, är en metod och ett tekniskt hjälpmedel för studievägledare och programansvariga att arbeta med studentuppföljning. Metoden är inte ny, men det tekniska hjälpmedlet ska underlätta arbetet.

Vad och varför?

TUSS utvecklades inom ramen för projektet för Student i fokus. Utvecklingen har skett i samråd med programansvariga, studievägledare och Studentkåren. Systemet ska:

  • fungera som hjälp att fånga upp studenter som behöver stöd
  • underlätta införande av tidiga stödinsatser
  • ara ett sätt för programansvariga att arbeta med studentuppföljning

Det finns många olika skäl till att studenter hoppar av sina studier. Gemensamt för de flesta är att det sker en förändring i studentens situation. Ett sätt att fånga upp studenter som är på väg att fatta beslutet att hoppa av en utbildning är tidiga kontakter med olika stödfunktioner på Högskolan. Genom att skapa bättre rutiner kring våra kontakter med studenterna kan programansvariga få en överblick om deras studenter får hjälp eller inte. Därefter kan de göra en bedömning om en student behöver mer stöd. Funktionen bygger på personkännedom och personliga kontakter mellan personal och studenter. Syftet är att Högskolan i ett tidigt stadie skall kunna fånga upp studenter och erbjuda lämpligt stöd för att på så sättet minska antalet avhopp.

Verktyg för programansvariga

Verktyget blir som mest effektivt om alla samarbetar och använder funktionen. Det är framförallt programansvariga och studievägledare som ska använda systemet.

Hur?

Samtlig personal med tillgång till WebLadok har läsrättigheter i TUSS. Kontaktmarkeringar visas inte. Det är framförallt programansvariga som bör titta på resultatet efter varje läsperiod. Studentens prestation gällande avklarade kurser visas tillsammans med kontaktmarkeringarna för TUSS. Detta ger en bra översiktbild över en students situation.

Utveckling

En arbetsgrupp arbetar kontinuerligt med att utveckla TUSS. Synpunkter och förslag till förbättringar kan lämnas Ulrika Granlid, ulrika.granlid@his.se, som är kontaktperson för gruppen.

 

Relaterade länkar

Webladok (internt system)

Dokument

TUSS bakgrund (pdf) (591kB)
TUSS presentation (pdf) (4,5MB)

Kontakt