Vaktmästeri

Har som ansvarsområden:

  • Återvinning av avfall
  • AV-teknisk support mellan kl: 08.00 -12.00 och 13.00 - 16.00
  • Brandskydd
  • Passerkortutlämning
  • Post och godshantering
  • Skrivarservice
  • Underhåll

Felanmälan görs via mail på tas @his.se

Jour-vaktmästare: allvarliga akuta fel och händelser utanför ordinarie arbetstid 07.00-16.00, anmäler du till jourhavande tekniker:

Alf Svensson 0703-40 89 26
Tomas Persson 0703-45 25 78

 

Kontakt, Vaktmästare / Tekniker

Jonas R Andersson
Ansvarig hus G, Kanslihus
Miljöfraktionsansvarig
E-post: jonas.andersson@his.se
Telefon: 0500 - 44 81 10

Tomas Persson
Ansvarig hus H, Portalen och Götasalen
Ljuskällsinköpsansvarig 
E-post: tomas.persson@his.se
Telefon: 0500 - 44 81 03

Göran Segerstedt
Ansvarig hus D, E och Bibliotek
AV-ansvarig  
E-post: goran.segerstedt@his.se
Telefon: 0500 - 44 81 02

Alf Svensson
Ansvarig hus A, Passerkortansvarig
E-post: alf.svensson@his.se
Telefon: 0500 - 44 81 01